کن مون نیوز

**

برگ های سیاه ستم (1) به قلم محمد سروش محلاتی

1ـ حکم قبل از محاکمه

   سال جدید شمسی با ایام شهادت حضرت فاطمه اغاز گردید و در فرصت تشرف به حریم رضوی دفتر مظلومیت یگانه بانوی عصمت مرور گردید، امید است بر بازخوانی و بازنویسی بخشی از این دفتر پر سوز و گداز توفیق یابیم. اینک برگ نخست این دفتر:

*  *  *  *

    حضرت فاطمه، با دستگاه خلافت در چند مسأله ـ و از آن جمله درباره فدک ـ نزاع و اختلاف داشت. و علمای شیعه و سنی در طی قرون متمادی درباره این پرونده کهن به بررسی و داوری پرداخته اند. پرسش اصلی در همه این مباحث آن بوده است که در این نزاع تاریخی «حق» به جانب چه کسی بوده و کدام طرف در ادعای خود «باطل» بوده است؟و البته که هنوز هم چنین گفتگو هایی ادامه داشته و هر یک از اتباع دو مذهب، بر عقیده خود استدلال می کنند.

   ولی به نظر می رسد که درباره این اتفاق تاریخی، پرسش دیگری هم مطرح است، پرسشی که بر پرسش قبل پیشی داشته چه اینکه اهمیت آن هم بیشتر است ، این پرسش دوم آن است که آیا دستگاه خلافت با خضرت زهرا، به «شیوه عادلانه» و با «روش منصفانه» برخورد کرد؟

    در پاسخ به پرسش اول، ما درباره این پرونده، «داوری محتوایی» داریم و نظر می دهیم که چه کسی «ذی حق» بوده و قهرا نظر می دهیم که حکم صادره از سوی خلیفه در استرداد فدک به حق بوده یا نه، ولی در پرسش دوم «داوری شکلی» داریم و نظر می دهیم که آیا شیوه ورود حکومت و نحوه برخورد دولتمردان، عادلانه بوده و آیا انان "اصول رسیدگی عادلانه" را رعایت کرده اند؟

   ممکن است کسی در پرسش اول، به «لاادری» گری روی آورد و خود را از تشخیص حق و باطل عاجز و ناتوان بداند یا ممکن است به لحاظ رعایت حرمت دستگاه خلافت، نخواهد به ظلم و بیدادی که رخ داده، اذعان نماید، ولی آیا چنین کسانی می توانند درباره رعایت حداقل های اصول دادرسی عادلانه هم چشم های خود را ببندد؟ اگر فرضا حق بودن ادعای حضرت فاطمه به اثبات نرسیده و یا حتی اگر او در این ادعا واقعا ذی حق نبوده است ولی آیا با روش صحیح با ادعای او برخورد گردید؟ و آیا دستگاه حاکمیت حق دارد با کسی که به برخی اقدامات او اعتراض دارد، چنین برخوردی داشته باشد؟

    اهمیت این پرسش از آن روست که اگر در نزاعی راه رسیدن به حقیقت را به روی خود مسدود می بینیم و اگر در وصول به واقعیت ها دچار تحیر می گردیم و اگر با دیدن ادعاهای طرفین و استدلال های متناقض، «امّا ها» و «اگر ها» ی زیادی در ذهنمان نقش می بندد که تشخیص قطعی را غیرممکن می سازد، ولی آیا واقعا از درک حق کشی هایی که در شیوه های برخورد اتفاق می افتد هم عاجزیم؟ کسی که مثلا در ادعای مالکیت بر خانه ای، «ذی حق» نیست، آیا او در رسیدگی عادلانه بر ادعایش هم «ذی حق» نیست، یعنی حاکم حق دارد به هر شیوه ای متوسل شده و هرگونه فرصت اقامه دعوا و دفاع را از او سلب کند؟!

    اصولا بر مبنای اصول قضای اسلامی، آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، رعایت شیوه های عادلانه دادرسی است، و الّا هیچ حاکمی حتی اگر مانند پیامبر هم باشد، نسبت به حق بودن حکم به معنی انطباق آن با واقعیت، نمی تواند تضمینی داشته باشد، چه اینکه چنین توقّعی از وی غیرمنطقی است، زیرا پیامبر هم فرمود: من فقط بر اساس بیّنه و قسم قضاوت می کنم (بر طبق ادلّه) و اگر کسی با حکم من مال دیگری را تصاحب کند، قطعه ای از آتش جهنم را در اختیار گرفته است. (وسائل الشیعه، جلد27، ص232) یعنی مسئولیت مهم قاضی دادرسی عادلانه است، و پس از آن مسئولیت انطباق یا دم انطباق حکم با واقعیت و حقیقت، متوجه وی نیست.

روند معکوس!

    به اقتضای روند دادرسی عادلانه به یک نزاع و خصومت، ابتدا الف) موضوع در محکمه صالحه مورد رسیدگی قرار می گیرد، و سپس ب) از سوی حاکم به صدور حکم می انجامد و بعد از آن ج) نوبت به اجرا می رسد. ولی در ماجرای حضرت فاطمه، ماجرا به عکس است. یعنی اول حکم اجرا می شود و سپس نوبت به رسیدگی می رسد!

    از نظر تاریخ و حدیث روشن است که پس از وفات رسول خدا، فدک را غصب کردند و نماینده حضرت زهرا را از آنجا اخراج کردند، و پس از آن که بدون هیچ گونه رعایت مقدمات قضائی، حکم صادر شده به اجرا گذاشته شد، وقتی که با اعتراض مواجه شدند، از حضرت شاهد مطالبه کردند تا رسیدگی کنند!

   حماد بن عثمان از امام صادق نقل می کند: پس از آن که بیعت با خلیفه انجام گرفت واو برکارها مسلط گردیده و امور مهاجر و انصار را به دست گرفت فردی را به فدک فرستاد تا وکیل حضرت فاطمه را بیرون کند. بعد از این اتفاق حضرت زهرا به اعتراض به نزد خلیفه آمد و از غصب حقی که پیامبر به او بخشیده بود شکایت کرد، و ابوبکر از او مطالبه شهود کرد... . (الاحتجاج، ج1، ص90)

   سوال اساسی این است که مگر حاکم مجاز است که در مخاصمات ابتدا بر طبق نظر و تشخیص خود مبادرت به «صدور حکم» کند و حتی آن را به «اجرا» گذارد، و سپس که با مخالفت مواجه می شود در صدد رسیدگی و تحقیق برآید؟ آیا حاکم حق دارد یک جانبه و بدون شنیدن ادعاهای طرف مقابل و بدون تشکیل محکمه و بدون اجازه دفاع برای خصم، حکم صادر کند؟

    اگر درباره «فدک» نزاع و اختلافی وجود داشت، و اگر حکومت حق فاطمه را انکار می کرد، پس قبل از هرگونه اقدامی از سوی حکومت، می بایست این نزاع، در محکمه صالحه، مورد رسیدگی قرار می گرفت و پس از طی مراحل رسیدگی عادلانه، حکم صادر می گردید، آیا اگر کسی با حکومت طرف دعوا قرار می گیرد، چون حکومت مستظهر به قدرت است، حق دارد آنچه را که می خواهد به اجرا گذارد و شهروندان عادی را محکوم نماید؟ و آیا آداب و تشریفاتی که برای دادرسی وجود دراد، اختصاص به دعاوی بین شهروندان دارد ولی آن جا که پای حکومت در میان است همه این ضوابط شرعی و عرفی لغو می گردد؟

    این شیوه قلدرمآبانه از سوی عقل سلیم، و از طرف شرع قویم، مورد تأیید نیست. فقه که مبتنی بر اصول عادلانه عقلانی و وحیانی است، حکم قبل از محاکمه را باطل می داند و لذا محقق عراقی باز پس گیری فدک را غیر قابل توجیه می داند. (ر.ک نهایه الافکار، ج4، ص34)

البته حکم قبل از محاکمه دارای اشکال و صور مختلفی است، مثلا:

به اجرا گذاشتن حکم محکومیّت برای متّهم، قبل از آن که «حکمی» صادر شده باشد!

«صدور حکم» محکومیت برای متهم قبل از آن که «محکمه ای» تشکیل شده باشد!

مهندسی افکار عمومی جهت مطالبه حکم خاص در جهت تأثیرگذاری بر قاضی در صدور حکم.

القاء عناوین خاص مجرمانه مانند بغی، محاربه، افساد فی الارض و... توسط مقامات که قهرا قاضی را در مسیر صدور حکم خاصی قرار می دهد.

منکوب کردن چهره متهم قبل از محاکمه، تا وی دربرابر حکم صادره قدرت دفاع از خویشتن نداشته باشد.

طرح یک جانبه موارد اتهامی و سلب حق دفاع پیش از محاکمه که به ذهنیت خاص قاضی می انجامد.

    اینگونه موارد هرچند به تفصیل در فقه مطرح نشده، ولی ملاک هایی برای بررسی عادلانه وجود دارد که بر اساس آن همه این اشکال مصداق ظلم و بی عدالتی است و با دادپرسی بی طرفانه ناسازگار است. مثلا حضرت علی(ع) چند روز از یک مهمان در منزل خود پذیرایی می کرد تا این که وقتی متوجه شد که وی طرف دعوی است، او را خانه خویش بیرون کرد و فرمود پیامبر از ضیافت یک طرف دعوی، نهی فرموده است:

فان رسول الله نهی عن یضاف الخصم الا و معه خصمه. (وسائل الشیعه، ج27، ص215)

   روشن است اگر شخصیتی مانند امیرالمؤمنین، مجاز نیست که قبل از محاکمه کمترین گرایش به یک طرف داشته باشد و باید از هرگونه رفتاری که احتمالا گویای تمایل اوست، پرهیز کند، (ر.ک مبسوط، ج8، ص151) وظیفه قضات دیگر معلوم است، مگر آن که حاکمی خود را در رتبه بالاتر ببیند و از هر قاعده و ضابطه ای آزاد بداند. آن گونه که گاه برخی صوفی نمایان خویش را محدود به تکلیف نمی دانند!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 0:51  توسط اهل کن  | 

اللهم صلی علی محمد وآل محمد

 
  زلیخا شو تا یوسف خویش بینی......

روزی در همین نزدیکی ها ---------------- بهار چشم انتظاران خواهد آمد 

 

دل که با دلبر نباشد چشم تر بی فایده است ........ دیدگان خواب را شوق سحر بی فایده است

از فراق آزرده ای فکر راه چاره باش ...... بی عمل هی صحبت از خون جگر بی فایده است

کربلا که می روی تصمیم بر تقوا بگیر .... دست خالی چون که بر گردی سفر بی فایده است 

من از این و آن خبر دارم ولی ازیار نه .......... جز ظهوراصلا برایم هر خبر بی فایده است 

پای منبرها  نشستن هم مرا آدم نکرد ......... صحبت از انسانیت درگوش کر بی فایده است

 نفس را اول فدای مقدمش کن بعد سر ............. ترک لذت تانکردی ترک سر بی فایده است

 شهرماوقتی که جای یوسف زهرا نشد .......... در پی اش گشتن میان هرگذربی فایده است

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 23:56  توسط اهل کن  | 

جلسه تعیین نماینده ..... بسیار مهم ................ لطفا اطلاع رسانی کنید

حسب تصمیم مجمع پیگیری مطالبات کن  

با توجه به مشکلات اراضی و املاک کن مقرر است  

در پنج محل کن (در حسینیه محل یا مسجد محل )  

فردا شنبه مورخ 29/1/94 بعد از نماز مغرب و عشاء ( ساعت 9  شب)  

جلسه ای بر گزار شود .  

در این جلسه با نظر و رای گیری اهل محل یک نفر به عنوان نماینده پیگیری مشکلات املاک و اراضی هم محلی ها برای شرکت در مجمع پیگیری مطالبات کن انتخاب می شود . ضمنا از میان این پنج نفر یک نفر انتخاب خواهد شد تا در جلساتی که با مسئولین کشوری  ، استانی و منطقه ایی هماهنگ می شود شرکت نماید . لذا ضمن مشارکت در تعیین یک نماینده کار آمد به سایر هم محلی ها نیز اطلاع رسانی و برای حضور تشویق نمایید .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:24  توسط اهل کن  | 

گزارش تصویری از نماز جمعه کن و حومه مورخ 21/1/94

 

  

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:32  توسط اهل کن  | 

قرائت چند آیه از قرآن امروز آیه هفتاد و دوم سوره الحج : (1383)

اَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛ 

 
 
 
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا 
 
 الْمُنْكَرَ ۖ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ  
 
قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ ۗ  
 
النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ  ﴿٧٢﴾  
 
  بنام خداوند بخشاینده و مهربان   
 
و هنگامى كه آيات روشن ما را بر آنان مى‏خوانند در چهره‏هاى كسانى كه كافرند [اثرِ] انكار [و خشم] را مى‏شناسى ، آن چنان كه نزديك است [از شدت خشم] به تلاوت كنندگان آيات ما بتازند ، بگو : آيا شما را به بدتر از اين [خشم و ناراحتى كه از شنيدن قرآن به شما دست مى‏دهد] خبر دهم [آن] آتشِ [دوزخ] است كه خدا آن را به كافران وعده داده است ، و آتش عاقبت بدی است.«72»  
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 6:15  توسط اهل کن  | 

طبیعت کن فروردین 94

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 2:34  توسط اهل کن  | 

هاشمی: نگران موج جدید هجمه رسانه‌ای نیستم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حمله نظامی عربستان به یمن اظهار کرد: اگر عربستان بخواهد به اشتباهاتش ادامه دهد، مثل دست و پا زدن‌های یک انسان در حال غرق شدن در یک باتلاق است که هر چه تلاش می‌کند، گرفتارتر می‌شود.

 آیت‌الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از سرداران و فرماندهان سابق کمیته‌های انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی، شکست‌های متوالی ارتش تا بن دندان مسلح صهیونیست‌ها از حزب‌الله لبنان را درس تجربی حاکمان عربستان سعودی درخصوص حمله‌ی به یمن دانست و گفت: اگر عربستان بخواهد به اشتباهاتش ادامه دهد، مثل دست و پا زدن‌های یک انسان در حال غرق شدن در یک باتلاق است که هر چه تلاش می‌کند، گرفتارتر می‌شود.
 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأسف بار خواندن اوضاع کشورهای اسلامی در عراق، پاکستان، افغانستان، سوریه، یمن، عربستان، بحرین، مصر و لیبی، خاطرنشان کرد: در حالی که منطقه درگیر اختلافات داخلی و کشت وکشتارهای انتحاری است، اخیراً وجود گروه‌های تروریستی و حمله کشورها به همدیگر نیز به مجموعه نگرانی‌های دلسوزان دنیای اسلام اضافه شده است.
 
هاشمی رفسنجانی یمنی‌ها را مردمی صبور، زحمت‌کش، باهوش و متصلّب به اعتقادات مذهبی و دارای حسّ وطن دوستی بسیار بالایی دانست و افزود: هر متجاوز به سرزمین یمن وقتی عواقب اشغالگری خود را ببیند، پشیمان می‌شود. وی با تأکید بر این نکته که عربستان با بمباران‌های هوایی نمی‌تواند به اهدافش برسد، گفت: بهترین راه برای حل مناقشات، مذاکرات سیاسی است و هر روزی که این مذاکرات به عقب بیفتد گناهش متوجه کسانی است که کارشکنی می‌کنند.
 
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به نگرانی یکی از سرداران در خصوص موج جدید هجمه رسانه‌ای علیه وی، اظهار کرد: نگران این هجمه نیستم و همه‌ی این حرف‌ها را سابق نیز گفته بودم، اما جریان‌های افراطی در این شرایط احساس نگرانی بیشتری می‌کنند. وی به اقدام توهین‌آمیز گروهی که چند سال قبل در حرم امام(ره) مانع سخنرانی حجت‌الاسلام حاج سید حسن خمینی شده بودند، اشاره و خاطر نشان کرد: همین گروه، پیاده نظام دلواپسان امروزند.
 
هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از زحماتی که سرداران و فرماندهان و نیروهای کمیته انقلاب اسلامی در سال‌های اول برای تعمیق امنیت در کشور، کشیده‌اند، گفت: در اوج توطئه‌های تجزیه‌طلبانه و شورش‌های کور، حضور خالصانه جوانان در کمیته‌های انقلاب اسلامی و بعدها در سپاه پاسداران نگذاشت دشمنان به اهداف خود برسند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان خاطراتی از روزهای اول پیروزی انقلاب، ادامه داد: جوانان انقلابی با علاقه و اشتیاق مسائل را پیگیری و امنیت را در سراسر کشور برقرار و پایدار کردند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:24  توسط اهل کن  | 

ظریف مجددا به‌جامعه‌مدرسین فراخوانده شد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از توضیحات علی‌اکبر صالحی درباره بیانیه «لوزان» قانع نشد و برای دومین بار، وزیر امور خارجه را به شورایعالی این مجمع فراخواند.

محمدجواد ظریف روز ۲۱ فروردین ماه جاري نیز برای توضیح درباره بیانیه «لوزان» به قم فراخوانده شده بود که بر طبق برخي اخبار منتشره در برخي رسانه ها، به علت نامعلومی در جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حضور نيافت. در پی غیبت ظریف، علی‌اکبر صالحی٬ رئیس سازمان انرژی اتمی به جلسه مذکور رفت و توضیحاتی درباره مذاکرات «لوزان» ارائه کرد. گفته مي‌شود در این جلسه اعضای ارشد جامعه مدرسین خواستار انتشار جزئیات بیانیه «لوزان» و «فکت شیت» ایران شده‌اند.

در همين حال، یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرده است که ظریف برای توضیحات بیشتر به جلسه آینده این مجمع فراخوانده شده است. آشتیانی افزود: بیانیه «لوزان» ابهامات فراوانی دارد که ظریف باید درباره آن‌ها توضیح دهد. به نظر مي رسد با روي كار آمدن دولت روحاني، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نيز به یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد دولت یازدهم تبدیل شده است به نحويكه تاکنون چندین مقام دولت روحانی را به قم فرا خوانده و از آن‌ها درباره موارد مختلف توضیح خواسته است.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 9:23  توسط اهل کن  | 

قرائت چند آیه از قرآن امروز آیه هفتاد و یکم سوره الحج : (1382)

   

اَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛ 

 
    
 
 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ 
 
 بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧١﴾  
 
 بنام خداوند بخشاینده و مهربان   
 
و [مشركان] به جاى خدا معبودانى را مى‏پرستند كه خدا هيچ برهانى [نسبت] به [حق بودن] آنها نازل نكرده است ؛ و معبودانى را مى‏پرستند كه به آن دانشى [براى استدلال بر ربوبيّت آنها] ندارند و ستمكاران را [در قيامت] هيچ ياورى نيست .«71»
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 1:55  توسط اهل کن  | 

مجلس ختم یکمین سال درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم طیبه (طاهره) حاج عباسی

candlefall.gif 

مجلس ختم یکمین سال درگذشت   

مرحومه مغفوره حاجیه خانم طیبه (طاهره) حاج عباسی

همسر حاج محمد حسین حاج قلی

در روز پنجشنبه مورخ 27/1/94 از ساعت  30/20 الی 22

در کن - محله دارقاضی - حسینیه نور منعقد می باشد . 

شادی روح  این مرحومه  الفاتحه مع الصلوات
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 1:51  توسط اهل کن  | 

مجلس ختم یکمین سال درگذشت مرحوم مغفور حمید وصال

 

مجلس ختم یکمین سال درگذشت  

مرحوم مغفور حمیدوصال 

برادر شهید سیاوش وصال  

در روز پنجشنبه  مورخ 27/1/94از ساعت 17 الی 18 

در کن - محله سرآسیاب - سر دره - مسجد امام منعقد می باشد . 

شادی روح این مرحوم، برادر شهیدش و پدر مرحومش  الفاتحه مع الصلوات
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 1:44  توسط اهل کن  | 

گزارش تصویری از تجمع اهالی کن در مورخ 25/1/94 برای حرکت به سمت شورای اسلامی شهر تهران (2)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 1:25  توسط اهل کن  | 

شعر از عراقی

  سلام:tatan11.blogfa.com

مهر مهر دلبری بر جان ماست .................. جان ما در حضرت جانان ماست

پیش او از درد می‌نالم ولیک ..................... درد آن دلدار ما درمان ماست

بس عجب نبود که سودایی شوم ............ کیت سودای او در شان ماست

جان ما چوگان و دل سودایی است ....... گوی زلفش در خم چوگان ماست

اسب همت را چو در زین آوریم .............. هر دو عالم گوشهٔ میدان ماست

با وجود این چنین زار و نزار ..................... بر بساط معرفت جولان ماست

وزن می‌ننهندمان خلقان ولیک ......... کس چه داند آنچه در خلقان ماست؟

گر ز ما برهان طلب دارد کسی ................ نور او در جان ما برهان ماست

جنت پر انگبین و شیر و می .............. بی‌جمال دوست شورستان ماست

گرچه در صورت گدایی می‌کنیم .............. گنج معنی در دل ویران ماست

هاتف دولت مرا آواز داد: ................. کین نوامی گو: عراقی، ز آن ماست 

 سلام:tatan11.blogfa.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:41  توسط اهل کن  | 

قرائت چند آیه از قرآن امروز آیه شصت و نهم و دهم سوره الحج : (1381)

اَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم؛ 

 
 
 
  اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾  
 
 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ  
 
إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾
 
 بنام خداوند بخشاینده و مهربان   
 
خدا روز قيامت درباره آنچه با يكديگر در آن اختلاف مى‏كرديد ، داورى خواهد كرد [تا مؤمنان با ورود به بهشت و ستيزه‏جويان با ورود به دوزخ از هم مشخص و جدا شوند . ] «69» آيا ندانسته‏اى كه خدا آنچه را در آسمان و زمين است ، مى‏داند ؟ مسلماً [همه] اين [اعمالى كه انجام مى‏دهيد] در كتابى [چون لوح محفوظ ، ثبت] است [و] بى‏ترديد [ثبت در آن كتاب] بر خدا آسان است .«70»
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم فروردین ۱۳۹۴ساعت 8:15  توسط اهل کن  | 

شهرداری اعتبار کافی برای تملک کامل باغات کن را ندارد و باید چاره دیگری در این خصوص اندیشید.

 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجمع امروز برخی از اهالی کن در شورای شهر، افزود: شورا و شهرداری در ارتباط با باغات کن تصمیمات خوبی را اتخاذ کرده‌اند، اما هر مصوبه و قانونی که تصویب می‌شود، چرا به طور کامل اجرایی نمی‌شود، چرا که در این خصوص آیین نامه میراث طبیعی برای باغات کن تعریف شده اما چگونگی اجرای آن به طور کامل تعریف نشده و شاهد کمپ‌های معتادان در باغات کن هستیم.

وی ادامه داد: شهرداری اعتبار کافی برای تملک کامل باغات کن را ندارد و باید چاره دیگری در این خصوص اندیشید.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه شورای شهر وارد فاز انفعالی شده و بسیاری از مصوبات اجرایی نمی‌شود، به طوری که از مصلحت شهر غافل شده‌ایم.

به گزارشخبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران، محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جلسه علنی امروز با اشاره به انتقادی به عملکرد شورای شهر، اظهار کرد: شورای شهر تهران وارد فاز انفعالی شده، اگرچه من به شهرداری در خصوص عملکرد موفق نمره 20 را می‌دهم، اما به شورا نمره 10 را می‌دهم، چرا که از موضوع مهم مصلحت شهری غافل هستیم.

سالاری با انتقاد به عدم طرح احداث بوستان یاس در شورای شهر، تصریح کرد: احداث بوستان یاس با این حجم عملیات گسترده، قابل قدردانی است اما چرا نباید اعضای شورای شهر در این مسئله نظراتی را ارائه دهند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورا از اقدامات مهم شهرداری غافل شده است، گفت:‌ شورای شهر چرا باید از رسانه‌ها اقدامات مهم شهرداری را دریافت کند، اگرچه من از شهرداری به دلیل عملکرد مناسب و قاطعانه تقدیر و تشکر می‌کنم. 

وی با تاکید براینکه بسیاری از مصوبات در شورا اجرا نمی‌شود، تصریح کرد: باید چاره اندیشی برای این مسئله صورت گیرد. زمانی که این حجم کار کارشناسی برای مصوبات انجام می‌گیرد، چرا نباید اجرایی شود.

سالاری با انتقاد از مدیریت شورا، افزود: اگرچه من با آقای چمران که انسانی مخلص و متدین هستند کار مشترک داشته‌ام، از عملکرد ایشان در کارهای اجرایی تقدیر می‌کنم، اما به مدیریت شورا در حال حاضر انتقاد دارم، چرا که بسیاری از مصوبات اجرایی نمی‌شود و وارد فاز انفعالی شدیم و بسیاری از اخبار شهرداری را باید از رسانه‌ها بشنویم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تجمع امروز برخی از اهالی کن در شورای شهر، افزود: شورا و شهرداری در ارتباط با باغات کن تصمیمات خوبی را اتخاذ کرده‌اند، اما هر مصوبه و قانونی که تصویب می‌شود، چرا به طور کامل اجرایی نمی‌شود، چرا که در این خصوص آیین نامه میراث طبیعی برای باغات کن تعریف شده اما چگونگی اجرای آن به طور کامل تعریف نشده و شاهد کمپ‌های معتادان در باغات کن هستیم.

وی ادامه داد: شهرداری اعتبار کافی برای تملک کامل باغات کن را ندارد و باید چاره دیگری در این خصوص اندیشید.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به حضور طلایی در جمع اهالی کن، تاکید کرد: طلایی کمیته‌ای از شهرسازی و معماری، سه نماینده از اهالی کن تشیکل داده تا راهکارهای عملیاتی متناسب با مصلحت شهر و شهروندی مورد بررسی قرار گیرد.

چمران: نباید از طرح تفصیلی یک سانتی متر هم تخلف کنیم

چمران در ادامه خطاب به سالاری گفت: مصوبات شورا تا کنون اگر اجرایی نشده، پیگیری می‌کنیم، چرا که من خودم تاکید بر این مسئله دارم و ایرادات را بررسی می‌کنیم.

رئیس شورای شهر ادامه داد: بارها تذکر دادم که به جای تشویق و ترغیب، باید انتقاد کرد و از طرح تفصیلی یک سانتی متر هم نباید تخلف کنیم.

چمران در پایان گفت: رسالتی که در شورا داریم با قدرت ادامه می‌دهیم و هیچگونه کوتاهی در این زمینه نداریم.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 21:47  توسط اهل کن  | 

مطالب قدیمی‌تر